Suxerencias para o tema que nos ocupará ata despois do nadal

Buscade publicacións, videos, noticias,… referentes a: herdanza biolóxica (xenética),  hibridación do ADN, biotecnoloxía ( transxénicos,  células nai e clonación, terapia xenética), e comentadeos tanto dende o punto de vista práctico ( industrial, sanitario,…) como dende o punto de vista ético (clonación humana,  publicación do xenoma de cada individuo, …) .

  Comentade  no blogue a/as que vos parezan e tamén a vosa opinión.    

Outra suxerencia: Escribide na sección de comentarios do noso blogue, sen perxuicio do que queira participar nos foros de debate do blogue guia.

                                                                                     Manuel Soneira